פתיחת תפריט ניידים

החלו עבודות - שלב ג' בפרוייקט לב יהוד ברחוב וינהויז

הסתיימו העבודות ברחוב מרבד הקסמים