פתיחת תפריט ניידים

קולות קוראים

- מרכז קשרי עסקים מנהלת את"ע

תאריך פרסום: 26/08/2020
תאריך אחרון להגשה: 06/09/2020
החברה הכלכלית לפיתוח יהוד (1996)בע"מ (להלן: "החברה") בשם מנהלת אזורי התעסוקה והעסקים (להלן: "המזמין") מזמינה ממציעים העונים להגדרות התפקידים להעביר את קו"ח במסגרת הליך קול קורא לאיתור "מרכז קשרי עסקים ומרכז פרויקטים במנהלת לאזורי תעסוקה ועסקים, ההתקשרות היא באמצעות חשבונית והמציע יוגדר פרויקטור.
מנהלת אזורי התעסוקה ועסקים בעיר יהוד-מונוסון עוסקת בניהול וקידום של אזורי תעסוקה ו/או אזורי מסחר בעיר ובתכנון אזורי תעסוקה נוספים.
 
הגדרות התפקידים במסגרת הקול קורא נמצאים באתר "החברה" (מכרזים וקול קורא)
  http://www.kal-yehud.co.il/ או באתר ALL JOB מספר הטלפון לבירורים בנושא הגדרות התפקיד :
03-5366600 (אמנון בוץ) , ניתן גם לפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו .shirli@kal-yehud.co.il

את קורות החיים יש לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו amnonb@ye-mo.org.il את קורות החיים יש להגיש בהתאמה לסוג התפקיד: מרכז קשרי עסקים או מרכז פרויקטים, עד ליום 06.09.2020 שעה 23:00 קורות חיים אשר יוגשו לאחר המועד הנ"ל לא יידנו כלל. "החברה" אינה מתחייבת לקבל את כל קורות החיים באמצעות "המזמין" יבוצע הליך מיון מקדים הכולל בחינת קורות חיים וראיונות עם ועדת מיון לקורות חיים הנבחרים. . יודגש, כי משך ההתקשרות עם הפרויקטורים שימוינו תהא ל -12 חודשים מיום חתימת החוזה, עם אופציה להארכת ההתקשרות בעוד שתי תקופות התקשרות נוספות, של 12 חודשים נוספים לכל תקופה, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "החברה" בכפוף להמלצת "המזמין"
לפרטים נוספים יש לפנות לגב' שירלי דרמון בטלפון : 5366600-03 שלוחה 1
קבצים קשורים:
מרכז קשרי עסקים מנהלת את"ע
File:PDF file icon.svg