פתיחת תפריט ניידים

קולות קוראים

- קול קורא-הזמנה להציע הצעות להקמה של מאגר יועצים ונותני שירותים, ניהול וריכוז חוזים והתקשרויות.

תאריך פרסום: 20/08/2020
תאריך אחרון להגשה: 06/09/2020
קבצים קשורים:
"קול קורא" - הזמנה להציע הצעות להקמה של מאגר יועצים ונותני שירותים, ניהול וריכוז חוזים והתקשרויות
File:PDF file icon.svg
הודעה מס. 1 למציעים - הארכת מועד להגשת הצעה - מועד פרסום 30.08.2020 File:PDF file icon.svg
מענה לשאלות הבהרה קול קורא - מועד פרסום 03.09.2020 File:PDF file icon.svg