פתיחת תפריט ניידים

מכרזים סגורים

7/2020 - מכרז פומבי 7/2020

תאריך פרסום: 10/12/2020
תאריך אחרון להגשה: 03/01/2021
קבצים קשורים:
מכרז פומבי 7/2020 להשכרת 45 חניות ברח' שבזי בעיר יהוד – מונוסון
File:PDF file icon.svg
הודעה מס' 1 למציעים - פרוטוקול סיור מציעים - מיום 15.12.2020
File:PDF file icon.svg