פתיחת תפריט ניידים

מכרזים סגורים

5/2020 - מכרז פומבי למתן שירותי ריכוז קשרי עסקים וקהילה בעיר יהוד – מונוסון

תאריך פרסום: 26/10/2020
תאריך אחרון להגשה: 08/11/2020
קבצים קשורים:
מכרז פומבי 5/2020 למתן שירותי ריכוז קשרי עסקים וקהילה בעיר יהוד – מונוסון
File:PDF file icon.svg
מענה לשאלות הבהרה - מועד פרסום 04.11.2020
File:PDF file icon.svg
פרסום פתיחת מעטפות - מועד פרסום: 10.11.2020
File:PDF file icon.svg