פתיחת תפריט ניידים

מכרזים סגורים

4/2019 - מכרז פומבי לבחירת מהנדס - יועץ תנועה מוסמך למתן שירותי תכנון, ייעוץ ופיקוח עליון לפרויקט פיתוח שכונת מגורים ואזור תעסוקה – שכונת מקב"ת גני יהודה (תמ"ל 1041)

תאריך פרסום: 06/01/2020
תאריך אחרון להגשה: 22/01/2020
קבצים קשורים:
מכרז פומבי 4/2019 לבחירת מהנדס - יועץ תנועה מוסמך למתן שירותי תכנון, ייעוץ ופיקוח עליון לפרויקט פיתוח שכונת מגורים ואזור תעסוקה – שכונת מקב"ת גני יהודה (תמ"ל 1041)
File:PDF file icon.svg
מענה לשאלות הבהרה (נוסח מתוקן) (נוסח קובע) - מועד פרסום: 14.01.2020
הודעה מס. 1 למציעים - מועד פרסום: 14.01.2020
הודעה מס. 2 למציעים - מועד פרסום: 20.01.2020
הודעה מס. 3 למציעים - מועד פרסום: 21.01.2020