פתיחת תפריט ניידים

מכרזים סגורים

1/2020 - מכרז פומבי למתן שירותי ראיית חשבון, ביקורת וייעוץ חשבונאי

תאריך פרסום: 13/01/2020
תאריך אחרון להגשה: 30/01/2020
קבצים קשורים:
מכרז פומבי 1/2020 למתן שירותי ראיית חשבון, ביקורת וייעוץ חשבונאי
File:PDF file icon.svg
הודעה מס. 1 למציעים - מועד פרסום 22.01.2020
מענה לשאלות הבהרה - מועד פרסום 26.02.2020