פתיחת תפריט ניידים

מכרזים סגורים

3/2020 - מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ, ניהול וקידום של מנהלת אזורי תעסוקה בעיר יהוד מונוסון

תאריך פרסום: 21/05/2020
תאריך אחרון להגשה: 10/06/2020
קבצים קשורים:
מכרז פומבי 3/2020 למתן שירותי ייעוץ, הקמה, ניהול וקידום של מנהלת אזורי תעסוקה בעיר יהוד מונוסון
File:PDF file icon.svg
מענה לשאלות הבהרה - מועד פרסום 04.06.2020
File:PDF file icon.svg
הודעת על פתיחת מעטפות - מועד פרסום 11.06.2020
File:PDF file icon.svg