פתיחת תפריט ניידים

מכרזים סגורים

2/2020 - מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ, ניהול וקידום של מנהלת אזורי תעסוקה בעיר יהוד מונוסון

תאריך פרסום: 21/05/2020
תאריך אחרון להגשה: 10/02/2020
קבצים קשורים:
מכרז פומבי 2/2020 למתן שירותי ייעוץ, ניהול וקידום של מנהלת אזורי תעסוקה בעיר יהוד מונוסון
File:PDF file icon.svg
מעננה לשאלות הבהרה - מועד פרסום: 03.02.2020
File:PDF file icon.svg
פרסום פתיחת מעטפות - מועד פרסום: 11.02.2020
File:PDF file icon.svg