פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פתוחים

2/2019 - מכרז פומבי (מסגרת) מס' 2/2019 לבחירת קבלן להקמת מבני ציבור כדוגמת מבנה ציבורי משולב הכולל: 2 גני ילדים ואולם רב תכליתי ברח' שוהם בנווה מונסון ומבנה משולב הכולל גני ילדים ומשרדי השירות הפסיכולוגי ברחוב בילו ביהוד

תאריך פרסום: 03/10/2019
תאריך אחרון להגשה: 14/11/2019

"החברה הכלכלית לפיתוח יהוד (1996) בע"מ מתכבדת להודיע כי ביום 25.11.19 בשעה 13:00 בחדר הישיבות של החברה ברח' זאב וינהויז 10 יהוד מונוסון יתקיים הליך של פתיחת תיבת המכרזים לצורך רישום ההצעות והמסמכים שהוגשו למכרז פומבי (מסגרת) מס' 2/2019 "לבחירת קבלן להקמת מבני ציבור כדוגמת מבנה ציבורי משולב הכולל: 2 גני ילדים ואולם רב תכליתי ברח' שוהם בנווה מונסון ומבנה משולב הכולל גני ילדים ומשרדי השירות הפסיכולוגי ברחוב בילו ביהוד".
כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים כאמור.
 
שמואל רוטמן
יו"ר ועדת מכרזים
קבצים קשורים:
מכרז 2/2019 - מכרז פומבי מסגרת מס' 2/2019 לבחירת קבלן להקמת מבני ציבור כדוגמת מבנה ציבורי משולב הכולל: 2 גני ילדים ואולם רב תכליתי ברח' שוהם בנווה מונסון ומבנה משולב הכולל גני ילדים ומשרדי השירות    הפסיכולוגי ברחוב בילו ביהוד
              
File:PDF file icon.svg
הודעת דחיית מועד הגשה - 13.11.2019           
גני יהוד - סעיף 7 - נספח ד'
 
גני מונוסון - סעיף 7 - נספח ג' (כללי)
  
   
גני מונוסון - סעיף 7 - נספח ג' (נגרות)
 
  
 
גני מונוסון - סעיף 7 - נספח ג' ( אלומיניום)
   
         
 גני מונוסון - סעיף 7 - נספח ג' (מסגרות)           
פרוטוקול ישיבת קבלנים - 24.10.19           
שאלות ותשובות למכרז - 10.11.19